საორგანიზაციო თანხის დროული გადახდა (2 მაისამდე) წარმოადგენს კონფერნციაში მონაწილეობისა და პროგრამაში მოხსენების ჩართვის აუცილოებელ პირობას.

მგზავრობა, კვება და ცხოვრება - კონფერნეციის მონაწილეთა ხარჯით

სასტუმროს დაჯავშნას კონფერენციის უცხოელი მონაწილეები ახორციელებენ დამოუკიდებლად
საბანკო რეკვიზიტები:
ს/ს ”თიბისი ბანკი” ცენტრალური ფილიალი ბანკის ს/კ TBCBGE 22
s/k 211403845
მიმღები : "ააიპ მექანიზმებისა და მანქანების თეორიის საერთაშორისო ფედერაციის საქართველოს კომიტეტი" პირადი ანგარიში:
GE78 TB0600000005700814/Ge დანიშნულება: საერთაშორისო კონფერენციაში “მექანიკა-2018” მონაწილეობის საორგანიზაციო საფასური.
ორგანიზაციის დასახელება ან პიროვნების გვარი, სახელი.

საორგანიზაციო საწევროს თანხის გადახდის დროს გრაფაში "დანიშნულება" უნდა მიეთითოს “მესამე საერთაშორისო კონფერენციაში “მექანიკს 2018” მონაწილეობის საორგანიზაციო თანხა”, ორგანიზაცია, გვარი, სახელი.


ორგკომიტეტი
თბილისი, 0175, მ. კოსტავას ქ. 77, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი http://www.gciftomm.org.ge
სამდივნო
ნებისმიერი ინფორმაციისათვის მოგვწერეთ ელექტროფოსტაზე mechanics2018@gciftomm.org.ge
ან დარეკეთ ტელეფონზე +995 555 372583 მალხაზ ნიკოლაძე